Taky už si, milí koledníci, opakujete velikonoční říkanky a pletete pomlázku? Dobře děláte, Velikonoční pondělí je doslova za rohem. Pro většinu z nás představují blížící se svátky radostné oslavy příchodu jara a příležitost pro návštěvu příbuzných.

Význam Velikonoc

Barvení vajíček, hodování a pomlázka – to jsou nejčastější první slova, která se lidem vybaví v souvislosti s oslavou Velikonoc. Dnes už většina lidí Velikonoce příliš neprožívá a tyto svátky vnímá jako další den volna, ale dříve měly mnohem větší význam.

Velikonoční tradice jsou spjaty s křesťanským náboženstvím. Důležitý je symbol křesťanského kříže. Kristus byl ukřižován na Velký pátek a obětoval se za duše věřících křesťanů. Velikonoční neděle je největším křesťanským svátkem, v tento den Kristus vstal z mrtvých a přinesl naději a příslib nového života všem křesťanům.

Pro ateisty jsou velikonoce zejména svátkem spojeným s příchodem jara, znovuzrozením a probuzením přírody.

Důležité dny a zvyky

Popeleční středa  – začíná čtyřicetidenní půst
Květná neděle – je poslední postní nedělí
Modré (žluté) pondělí – poslední postní pondělí
Šedivé úterý  – velký den úklidu a vymetání nečistot – řádný jarní úklid
Škaredá středa (Sazometná středa) – Den Jidášovy zrady. Kdo se mračí na škaredou středu, bude se mračit každou středu v roce. Takže se usmívejte! Na škaredou středu bylo zvykem důkladné vymetání komínů zanesených sazemi.
Zelený čtvrtek – Poslední den, kdy jsou slyšet kostelní zvony, poté utichnou až do Bílé soboty (odlétají do Říma). Když zvony utichnou, místo nich chodí děti po vsi s klapačkami a řehtačkami. Zelený čtvrtek je také dnem poslední večeře Ježíše Krista.
Co dělat na Zelený čtvrtek? Vstaňte brzy a omyjte se ranní rosou, pokud si raději přispíte, snězte alespoň něco zeleného, čímž upevníte svoje zdraví. Z kynutého těsta si můžete upéct jidáše.
Velký pátek – Největší půst, den soudu a ukřižování Ježíše Krista. Pokud chcete najít poklad a zbohatnout, hledejte ho právě na Velký pátek. Zem se otevírá a ukazuje skryté poklady.
Na velký pátek se nepracovalo v sadu a na poli, nesmí se prát prádlo (máčelo by se v Ježíšově krvi).
V tento den si nic nepůjčujte, neprodávejte, ani nikomu nedarujte.
Bílá sobota – Zdobení vajíček, pletení velikonočních pomlázek z vrbového proutí.
Pečou se beránci a mazance. Po čtyřiceti dnech konečně končí postní období.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – Nejdůležitější křesťanský svátek – zmrtvýchvstání Ježíše Krista, během ranní bohoslužby se světí jídlo.
Velikonoční pondělí – Velikonoční koleda, chlapci omlazují děvčata pomlázkou z vrbového proutí. Někde je zvykem, že je na oplátku děvčata polévají vodou. Chlapci si vykoledují vajíčka.

Delicious seasonal chocolate Easter bunny eggs and sweets

Nejčastější Velikonoční výslužky

Časy, kdy si koledníci nosili domů malovaná vajíčka jsou v dnešní době spíše minulostí. Nahradila je výslužka v podobě čokoládových figurek či  domácí pálenky. Výběr je v dnešní době velmi široký a už měsíc před Velikonocemi narazíte v obchodech na velký výběr. Ani my nezahálíme a naše nabídka je již plná sladkých dobrot pro malé koledníky. Dovolujeme si vás tedy pozvat dál, nakoukněte.

No more articles